رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیکزاد دبیر ستاد مردمی ابراهیم رییسی شد

نیکزاد دبیر ستاد مردمی ابراهیم رییسی شد ولی اسماعیلی نماینده مجلس: ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی مردمی است و فعلا ستاد رییس ندارد. علی نیکزاد به عنوان دبیر شورای هماهنگی ستادهای مردمی رییسی انتخاب شد و در روزهای آینده رییس ستاد نیز با نظر رییسی انتخاب خواهد شد.

نیکزاد دبیر ستاد مردمی ابراهیم رییسی شد

ولی اسماعیلی نماینده مجلس:

ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی مردمی است و فعلا ستاد رییس ندارد.

علی نیکزاد به عنوان دبیر شورای هماهنگی ستادهای مردمی رییسی انتخاب شد و در روزهای آینده رییس ستاد نیز با نظر رییسی انتخاب خواهد شد.