رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جسد بابک خرمدین تکه‌تکه و بدون سر بود

جسد بابک خرمدین تکه‌تکه و بدون سر بود سردار حسین رحیمی رییس پلیس پایتخت در رابطه با قتل بابک خرمدین، کارگردان ایرانی گفت: پلیس آگاهی کمتر از ۶ ساعت هویت بدن تکه‌تکه و بدون سر مقتول را شناسایی کرد. پدر و مادر بابک خرمدین به قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را از ارتکاب این […]

جسد بابک خرمدین تکه‌تکه و بدون سر بود

سردار حسین رحیمی رییس پلیس پایتخت در رابطه با قتل بابک خرمدین، کارگردان ایرانی گفت: پلیس آگاهی کمتر از ۶ ساعت هویت بدن تکه‌تکه و بدون سر مقتول را شناسایی کرد.

پدر و مادر بابک خرمدین به قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را از ارتکاب این جرم رفتارهای نامناسب این فرد اعلام کردند.