رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار کرد

ظریف با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار کرد وزیر امور خارجه کشورمان که به ایتالیا سفر کرده است با رئیس مجلس نمایندگان این کشور دیدار کرد.

ظریف با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان که به ایتالیا سفر کرده است با رئیس مجلس نمایندگان این کشور دیدار کرد.