رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات واردات ۵.۶ میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد

جزئیات واردات ۵.۶ میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد در مجموع ۷۲۰ هزار دوز واکسن از روسیه، ۱۲۵ هزار دوز واکسن هند، ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز کواکس از کره جنوبی و یک میلیون و ۴۵۲ هزار دوز کواکس از ایتالیا وارد ایران شده که باید به جمع آن دو میلیون و ۶۵۰ هزار دوز […]

جزئیات واردات ۵.۶ میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد

در مجموع ۷۲۰ هزار دوز واکسن از روسیه، ۱۲۵ هزار دوز واکسن هند، ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز کواکس از کره جنوبی و یک میلیون و ۴۵۲ هزار دوز کواکس از ایتالیا وارد ایران شده که باید به جمع آن دو میلیون و ۶۵۰ هزار دوز واکسن از چین و سایر را نیز اضافه کرد.