رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکستن دست خبرنگار خانم در دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

شکستن دست خبرنگار خانم در دانشگاه پزشکی شهید بهشتی فائزه مومنی، خبرنگار صبح نو، که برای تهیه گزارش از روند واکسیناسیون با هماهنگی و مجوز به یکی از این مراکز مراجعه کرده بود، هنگام خروج با برخورد حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مواجه می‌شود. ماموران حراست که دنبال پاک کردن مصاحبه‌ها بودند، با این […]

شکستن دست خبرنگار خانم در دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

فائزه مومنی، خبرنگار صبح نو، که برای تهیه گزارش از روند واکسیناسیون با هماهنگی و مجوز به یکی از این مراکز مراجعه کرده بود، هنگام خروج با برخورد حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مواجه می‌شود.

ماموران حراست که دنبال پاک کردن مصاحبه‌ها بودند، با این خبرنگار برخورد فیزیکی کرده و باعث شکستن انگشت دستش می‌شوند./فارس