رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر امورخارجه عربستان: به روند مذاکره با ایران امیدواریم

وزیر امورخارجه عربستان: به روند مذاکره با ایران امیدواریم فیصل بن فرحان وزیر امورخارجه عربستان سعودی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت:: ما برخی گفت‌و‌گوهای مقدماتی را با ایران آغاز کرده‌ایم که در مراحل بسیار اولیه هستند ولی امیدواریم. اگر (ایرانی‌ها) نفع خود را در روابط حسنه با همسایگانشان ببینند، می‌توانم امیدوار باشم.

وزیر امورخارجه عربستان: به روند مذاکره با ایران امیدواریم

فیصل بن فرحان وزیر امورخارجه عربستان سعودی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت::

ما برخی گفت‌و‌گوهای مقدماتی را با ایران آغاز کرده‌ایم که در مراحل بسیار اولیه هستند ولی امیدواریم.

اگر (ایرانی‌ها) نفع خود را در روابط حسنه با همسایگانشان ببینند، می‌توانم امیدوار باشم.