رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعویض شناسنامه تا ۱۵ روز مانده به انتخابات

تعویض شناسنامه تا ۱۵ روز مانده به انتخابات ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور: درخواست صدور شناسنامه برای افرادی که شناسنامه آنان تعویضی یا مفقودی است حداکثر تا ۱۵ روز قبل از برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد پذیرفته می‌شود. برای شرکت در انتخابات علاوه بر شناسنامه، داشتن شماره یا کارت ملی ضروری است.

تعویض شناسنامه تا ۱۵ روز مانده به انتخابات

ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

درخواست صدور شناسنامه برای افرادی که شناسنامه آنان تعویضی یا مفقودی است حداکثر تا ۱۵ روز قبل از برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد پذیرفته می‌شود.

برای شرکت در انتخابات علاوه بر شناسنامه، داشتن شماره یا کارت ملی ضروری است.