رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرد حمله کننده به خبرنگار آسیب دیده تعلیق شد

فرد حمله کننده به خبرنگار آسیب دیده تعلیق شد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: در پی حادثه ناخوشایند برخورد با یکی از خبرنگاران در یکی از مراکز اقماری و غیردائمی واکسیناسیون دانشگاه که موجب تکدر خاطر خدمتگزاران نظام بهداشت و سلامت و اصحاب و فعالان فرهیخته رسانه و همچنین به طور ویژه هیأت […]

فرد حمله کننده به خبرنگار آسیب دیده تعلیق شد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: در پی حادثه ناخوشایند برخورد با یکی از خبرنگاران در یکی از مراکز اقماری و غیردائمی واکسیناسیون دانشگاه که موجب تکدر خاطر خدمتگزاران نظام بهداشت و سلامت و اصحاب و فعالان فرهیخته رسانه و همچنین به طور ویژه هیأت رئیسه دانشگاه شد، بر اساس دستور علیرضا زالی رئیس دانشگاه و بر اساس بالاترین اختیارات قانونی ریاست دانشگاه به استناد ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، فرد مورد نظر بلافاصله به صورت آماده به خدمت درآمده است و پرونده وی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه ارجاع گردید./مهر