رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید صلاحیت ۱۴ داوطلب مجلس خبرگان در تهران

تایید صلاحیت ۱۴ داوطلب مجلس خبرگان در تهران رئیس ستاد انتخابات تهران: صلاحیت ۱۴ داوطلب انتخابات میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان در تهران تایید شد. داوطلبانی که تأیید صلاحیت نشدند از امروز تا اول خرداد فرصت دارند اعتراض کنند تا شورای نگهبان مجدداً بررسی کند.

تایید صلاحیت ۱۴ داوطلب مجلس خبرگان در تهران

رئیس ستاد انتخابات تهران:
صلاحیت ۱۴ داوطلب انتخابات میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان در تهران تایید شد.

داوطلبانی که تأیید صلاحیت نشدند از امروز تا اول خرداد فرصت دارند اعتراض کنند تا شورای نگهبان مجدداً بررسی کند.