رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کدخدایی: شورای نگهبان نمی‌تواند آینده کسی که انتخاب می‌شود را تضمین کند

کدخدایی: شورای نگهبان نمی‌تواند آینده کسی که انتخاب می‌شود را تضمین کند سخنگوی شورای نگهبان: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها حداقل‌هایی را به موجب قانون دارد و به موجب آن می‌تواند صلاحیت‌ها را بررسی و اعلام کند. طبیعتا شورای نگهبان نمی‌تواند آینده کسی که انتخاب می‌شود را تضمین کند. شورای نگهبان به صرف اعتراض و […]

کدخدایی: شورای نگهبان نمی‌تواند آینده کسی که انتخاب می‌شود را تضمین کند

سخنگوی شورای نگهبان:
شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها حداقل‌هایی را به موجب قانون دارد و به موجب آن می‌تواند صلاحیت‌ها را بررسی و اعلام کند.
طبیعتا شورای نگهبان نمی‌تواند آینده کسی که انتخاب می‌شود را تضمین کند.
شورای نگهبان به صرف اعتراض و انتقاد لفظی، هیچ وقت ورودی در بررسی صلاحیت نخواهد داشت.