رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتصاب قائم مقام جدید استان قدس رضوی

انتصاب قائم مقام جدید استان قدس رضوی با حکم تولیت آستان قدس رضوی، مالک رحمتی، رئیس بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس با حفظ سمت به عنوان قائم مقام این آستان مقدس منصوب شد

انتصاب قائم مقام جدید استان قدس رضوی

با حکم تولیت آستان قدس رضوی، مالک رحمتی، رئیس بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس با حفظ سمت به عنوان قائم مقام این آستان مقدس منصوب شد