رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن‌های موجود کووید-۱۹ در برابر انواع سویه‌های کرونا اثربخش است

واکسن‌های موجود کووید-۱۹ در برابر انواع سویه‌های کرونا اثربخش است مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت (WHO) در اروپا گفت: واکسن‌های موجود کووید-۱۹ از اثربخشی لازم در برابر انواع سویه‌های کروناویروس برخوردار است.

واکسن‌های موجود کووید-۱۹ در برابر انواع سویه‌های کرونا اثربخش است

مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت (WHO) در اروپا گفت: واکسن‌های موجود کووید-۱۹ از اثربخشی لازم در برابر انواع سویه‌های کروناویروس برخوردار است.