رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تماس تلفنی محمد جواد ظریف با جوزپ بورل

تماس تلفنی محمد جواد ظریف با جوزپ بورل وزیر امور خارجه در تماس تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که تداوم تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی ترامپ به عنوان اهرم مذاکره توسط دولت بایدن قابل قبول نیست.

تماس تلفنی محمد جواد ظریف با جوزپ بورل

وزیر امور خارجه در تماس تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که تداوم تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی ترامپ به عنوان اهرم مذاکره توسط دولت بایدن قابل قبول نیست.