رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شاید خاتمی دیگر تکرار نکند

شاید خاتمی دیگر تکرار نکند محسن مهرعلیزاده، کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری گفت: یک بار خود آقای خاتمی اعلام کردند که دیگر تکرار کنم هم اثر ندارد اگر این تفکر را همچنان داشته باشند شاید اینکار را نکنند

شاید خاتمی دیگر تکرار نکند

محسن مهرعلیزاده، کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری گفت: یک بار خود آقای خاتمی اعلام کردند که دیگر تکرار کنم هم اثر ندارد اگر این تفکر را همچنان داشته باشند شاید اینکار را نکنند