رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرایط جدید دورکاری کارمندان در تهران

شرایط جدید دورکاری کارمندان در تهران معاون استاندار تهران: از فردا ادارات پایتخت با مشاغل حساس و اضطراری حداقل با ٧٠ درصد ظرفیت و دیگر مشاغل اداری همانند کارمندان عادی با ٥٠ درصد ظرفیت باید فعال باشند. ساعت کار کارمندان در شریط کرونا تا دستورالعمل جدید ستاد مقابله با ویروس کرونا همانند قبل از ٧:٣٠ […]

شرایط جدید دورکاری کارمندان در تهران

معاون استاندار تهران: از فردا ادارات پایتخت با مشاغل حساس و اضطراری حداقل با ٧٠ درصد ظرفیت و دیگر مشاغل اداری همانند کارمندان عادی با ٥٠ درصد ظرفیت باید فعال باشند.

ساعت کار کارمندان در شریط کرونا تا دستورالعمل جدید ستاد مقابله با ویروس کرونا همانند قبل از ٧:٣٠ دقیقه صبح تا١٤:٣٠ دقیقه بعدازظهر است.

استفاده از ظرفیت کارمندان در دیگر شهرستان‌های استان تهران براساس وضعیت هشدار، قرمز، نارنجی و زرد متفاوت است.