رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب یکی دیگر از ادعاهای لاریجانی

تکذیب یکی دیگر از ادعاهای لاریجانی سخنگوی وزارت بهداشت به ادعای دیشب علی لاریجانی در کلاب هاوس در مورد تهیه ۱۸ میلیون دوز واکسن از چین پاسخ داد

تکذیب یکی دیگر از ادعاهای لاریجانی

سخنگوی وزارت بهداشت به ادعای دیشب علی لاریجانی در کلاب هاوس در مورد تهیه ۱۸ میلیون دوز واکسن از چین پاسخ داد