رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خطیب‌زاده: دادگاه کانادایی درباره هواپیمای اوکراینی صلاحیت ندارد

خطیب‌زاده: دادگاه کانادایی درباره هواپیمای اوکراینی صلاحیت ندارد دیروز دادگاهی در کانادا حادثه هواپیمای اوکراینی را عمدی خوانده بود سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه گفت: دادگاه کانادا از اساس صلاحیت ندارد که به واقعه ای که خارج از کانادا رخ داده رسیدگی کند و رای مورد اشاره نیز فاقد مبناست و از مستندات عینی […]

خطیب‌زاده: دادگاه کانادایی درباره هواپیمای اوکراینی صلاحیت ندارد

دیروز دادگاهی در کانادا حادثه هواپیمای اوکراینی را عمدی خوانده بود

سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه گفت: دادگاه کانادا از اساس صلاحیت ندارد که به واقعه ای که خارج از کانادا رخ داده رسیدگی کند و رای مورد اشاره نیز فاقد مبناست و از مستندات عینی نیز برخوردار نیست