رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همتی: غیرقانونی بودن توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ تایید شد

همتی: غیرقانونی بودن توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ تایید شد رییس کل بانک مرکزی: روز گذشته دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، حکم دادگاه استیناف آن کشور در غیرقانونی بودن توقیف دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را تأیید کرد. با صدور این رأی، سایر دادگاه‌های لوکزامبورگ هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود و به این […]

همتی: غیرقانونی بودن توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ تایید شد

رییس کل بانک مرکزی: روز گذشته دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، حکم دادگاه استیناف آن کشور در غیرقانونی بودن توقیف دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را تأیید کرد.

با صدور این رأی، سایر دادگاه‌های لوکزامبورگ هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود و به این ترتیب، مانع قضایی انتقال دارایی بانک مرکزی به کشور مرتفع شده است.