رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نگران افزایش فیلترینگ در دولت بعد هستیم

نگران افزایش فیلترینگ در دولت بعد هستیم نایب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت‌: بخش خصوصی واقعی بسیار نگران است که بعد از تغییر و تحولات دولت یا حتی انتهای این دولت، حرکاتی مانند فیلترینگ گسترده صورت بگیرد و این پیش‌بینی از طرف بسیاری مطرح شده است /ایلنا

نگران افزایش فیلترینگ در دولت بعد هستیم

نایب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت‌: بخش خصوصی واقعی بسیار نگران است که بعد از تغییر و تحولات دولت یا حتی انتهای این دولت، حرکاتی مانند فیلترینگ گسترده صورت بگیرد و این پیش‌بینی از طرف بسیاری مطرح شده است /ایلنا