رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان جهانی بهداشت: آمار واقعی فوتی‌های کرونا در جهان ۳ برابر بیشتر از آمار اعلام شده است

سازمان جهانی بهداشت: آمار واقعی فوتی‌های کرونا در جهان ۳ برابر بیشتر از آمار اعلام شده است یک مقام مسئول آمار در سازمان جهانی بهداشت شمار واقعی فوتی‌های کرونا در جهان را تا سه برابر بیشتر از آمار رسمی دانست و آن را رقمی بین شش تا هشت میلیون نفر تخمین زد.

سازمان جهانی بهداشت: آمار واقعی فوتی‌های کرونا در جهان ۳ برابر بیشتر از آمار اعلام شده است

یک مقام مسئول آمار در سازمان جهانی بهداشت شمار واقعی فوتی‌های کرونا در جهان را تا سه برابر بیشتر از آمار رسمی دانست و آن را رقمی بین شش تا هشت میلیون نفر تخمین زد.