رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کدخدایی: ملاک ما حال فعلی کاندیداهاست

کدخدایی: ملاک ما حال فعلی کاندیداهاست سخنگوی شورای نگهبان: ملاک ما درباره کاندیداها حال فعلی آنهاست. ممکن است فردی در دوره‌ گذشته صلاحیت داشته، ولی الآن صلاحیتش را از دست داده باشد. این مساله که کسانی وارد انتخابات شده و بعد مدعی شوند اختیارات لازم قانونی را برای حل مشکلات کشور نداشته‌اند از جانب افکار […]

کدخدایی: ملاک ما حال فعلی کاندیداهاست

سخنگوی شورای نگهبان:

ملاک ما درباره کاندیداها حال فعلی آنهاست.
ممکن است فردی در دوره‌ گذشته صلاحیت داشته، ولی الآن صلاحیتش را از دست داده باشد.

این مساله که کسانی وارد انتخابات شده و بعد مدعی شوند اختیارات لازم قانونی را برای حل مشکلات کشور نداشته‌اند از جانب افکار عمومی پذیرفته‌شدنی نیست.