رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیفا با برگزاری جام جهانی هر ۲ سال موافقت کرد

فیفا با برگزاری جام جهانی هر ۲ سال موافقت کرد اعضای فیفا به برگزاری مسابقات جام جهانی هر ۲ سال رای موافق دادند. این پیشنهاد برای بررسی به کمیته مسابقات فیفا ارسال می‌شود و در جلسه بعدی کنگره فیفا در سال ۲۰۲۲ دوباره به رای گذاشته می‌شود و در صورت موافقت دوباره از سال ۲۰۲۸ […]

فیفا با برگزاری جام جهانی هر ۲ سال موافقت کرد

اعضای فیفا به برگزاری مسابقات جام جهانی هر ۲ سال رای موافق دادند. این پیشنهاد برای بررسی به کمیته مسابقات فیفا ارسال می‌شود و در جلسه بعدی کنگره فیفا در سال ۲۰۲۲ دوباره به رای گذاشته می‌شود و در صورت موافقت دوباره از سال ۲۰۲۸ یا ۲۰۳۲ قابل اجراست.