رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بحث های توییتری کاندیدها به بورس هم کشید!

بحث های توییتری کاندیدها به بورس هم کشید! قاضی زاده در پاسخ به لاریجانی: اگر کسی مدعی و طالب افزایش مشارکت در انتخابات است باید شجاع باشد و به دوستان خود بگوید که فکری به حال بورس کنند. از خدا که نمی‌ترسند شاید از قهر مردم زیان‌دیده با صندوق رای بترسند و این آشفته بازار […]

بحث های توییتری کاندیدها به بورس هم کشید!

قاضی زاده در پاسخ به لاریجانی:

اگر کسی مدعی و طالب افزایش مشارکت در انتخابات است باید شجاع باشد و به دوستان خود بگوید که فکری به حال بورس کنند.
از خدا که نمی‌ترسند شاید از قهر مردم زیان‌دیده با صندوق رای بترسند و این آشفته بازار را سامان دهند.