رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۱۶ درصدی تعرفه آب و برق پرمصرف‌ها

افزایش ۱۶ درصدی تعرفه آب و برق پرمصرف‌ها از امروز پس از افزایش ۷ درصدی تعرفه آب و برق همه مشترکان از ابتدای اردیبهشت، از امروز (ابتدای خرداد) تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق ۱۶ درصد دیگر اضافه می شود.

افزایش ۱۶ درصدی تعرفه آب و برق پرمصرف‌ها از امروز

پس از افزایش ۷ درصدی تعرفه آب و برق همه مشترکان از ابتدای اردیبهشت، از امروز (ابتدای خرداد) تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق ۱۶ درصد دیگر اضافه می شود.