رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ تورم به ٤١ درصد رسید

نرخ تورم به ٤١ درصد رسید نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم به ٤١ درصد رسید

نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.