رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آذری جهرمی: همه تلاش کنیم کسانی که دلسرد شده‌اند به پای صندوق رای بیایند

آذری جهرمی: همه تلاش کنیم کسانی که دلسرد شده‌اند به پای صندوق رای بیایند وزیر ارتباطات در همدان: ترامپ زمانی به خود اجازه داد تحریم‌های ظالمانه را علیه ایران آغاز کند که ناآرامی‌های خراسان به آنها سیگنال کاهش پشتوانه مردمی نظام را مخابره کرد عدم مشارکت در انتخابات، سیگنال بسیارنامناسبی است. نتیجه آن تعدی به […]

آذری جهرمی: همه تلاش کنیم کسانی که دلسرد شده‌اند به پای صندوق رای بیایند

وزیر ارتباطات در همدان:

ترامپ زمانی به خود اجازه داد تحریم‌های ظالمانه را علیه ایران آغاز کند که ناآرامی‌های خراسان به آنها سیگنال کاهش پشتوانه مردمی نظام را مخابره کرد

عدم مشارکت در انتخابات، سیگنال بسیارنامناسبی است. نتیجه آن تعدی به حقوق ملت ایران و سخت شدن معیشت است. همه باید تلاش کنیم، در جمع‌های خانوادگی و دوستانه، تماسهای روزانه و سایر اشکال که افرادی که به هر دلیلی از حضور در انتخابات دلسرد شده‌اند را به پای صندوقهای رای دعوت کنیم.

آنهایی که تصور می‌کنند مشارکت حداقلی منافع حزبی آنها را تامین می‌کند، بدانند که اولین ضربه از این اتفاق به خود آنها وارد می‌شود. کشور را با دولتی که نماینده اقلیت است، نمی‌توان اداره کرد.