رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علت قطعی‌های گسترده دیروز برق مشخص شد

علت قطعی‌های گسترده دیروز برق مشخص شد کسری عجیب ۹۰۰۰ مگاواتی برق در روز گذشته موجب بروز قطعی‌های متعدد و پراکنده برق در نقاط مختلف کشور به ویژه تهران و استان‌های شمالی شده بود. سخنگوی صنعت برق پیش‌بینی کرده با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، این کمبود به ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ مگاوات برسد.

علت قطعی‌های گسترده دیروز برق مشخص شد

کسری عجیب ۹۰۰۰ مگاواتی برق در روز گذشته موجب بروز قطعی‌های متعدد و پراکنده برق در نقاط مختلف کشور به ویژه تهران و استان‌های شمالی شده بود.

سخنگوی صنعت برق پیش‌بینی کرده با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، این کمبود به ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ مگاوات برسد.