رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: مذاکرات را تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد

روحانی: مذاکرات را تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: ارقام رشد تولید در بخش های مختلف صنعتی کشور، بهترین شاهد بر بی ثمر بودن سیاست فشار حداکثری آمریکا است. سیاست دولت،حمایت از صنعت خودروسازی و تقویت توان رقابتی خودروسازهای داخلی است. با تغییر شرایط و گشایش در […]

روحانی: مذاکرات را تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

ارقام رشد تولید در بخش های مختلف صنعتی کشور، بهترین شاهد بر بی ثمر بودن سیاست فشار حداکثری آمریکا است.

سیاست دولت،حمایت از صنعت خودروسازی و تقویت توان رقابتی خودروسازهای داخلی است.

با تغییر شرایط و گشایش در دسترسی به بازارهای خارجی، صنعت خودرو فضای مساعدتری را تجربه خواهد کرد.

به مذاکرات در وین تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد.