رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینترنت یک ماهه رایگان برای همه مردم ایران

اینترنت یک ماهه رایگان برای همه مردم ایران وزیر ارتباطات اعلام کرد بسته‌های اینترنت یک ماهه رایگان به همه مردم عرضه خواهد شد تا انتخابات در فضای مجازی به جای تجمعات خیابانی و میدانی ترویج شود. آذری جهرمی جزییات بیشتر را به آینده موکول کرده است

اینترنت یک ماهه رایگان برای همه مردم ایران

وزیر ارتباطات اعلام کرد بسته‌های اینترنت یک ماهه رایگان به همه مردم عرضه خواهد شد تا انتخابات در فضای مجازی به جای تجمعات خیابانی و میدانی ترویج شود. آذری جهرمی جزییات بیشتر را به آینده موکول کرده است