رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکر دیگر نرخ مصوب ندارد

شکر دیگر نرخ مصوب ندارد معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان: قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان برای شکر وارد شده با ارز دولتی بود، اما با توجه به تغییر گروه کالایی شکر در سال گذشته از گروه یک به دو و قطع تخصیص ارز دولتی به این کالا، ذخایر شکر وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی […]

شکر دیگر نرخ مصوب ندارد

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان:

قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان برای شکر وارد شده با ارز دولتی بود، اما با توجه به تغییر گروه کالایی شکر در سال گذشته از گروه یک به دو و قطع تخصیص ارز دولتی به این کالا، ذخایر شکر وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافته و رو به اتمام است و شکر وارد شده با ارز نیمایی نیز مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیست.

افزایش قیمت نان پیش از تصویب و اعلام قیمت جدید غیرقانونی است.