رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تولید بیت‌کوین‌ها دلیل خاموشی‌ها نیستند

تولید بیت‌کوین‌ها دلیل خاموشی‌ها نیستند محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد میزان مصرف انرژی رمزارزها، گفت: دو مجموعه مجاز و غیرمجاز در تولید رمزارزها از منابع برق کشور استفاده می‌کنند البته براساس گزارش وزارت صمت -که مجوز استقرار مزارع استخراج رمزارزها را می‌دهد- بخش مجاز حدود ۳۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کند و مطابق […]

تولید بیت‌کوین‌ها دلیل خاموشی‌ها نیستند

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد میزان مصرف انرژی رمزارزها، گفت: دو مجموعه مجاز و غیرمجاز در تولید رمزارزها از منابع برق کشور استفاده می‌کنند البته براساس گزارش وزارت صمت -که مجوز استقرار مزارع استخراج رمزارزها را می‌دهد- بخش مجاز حدود ۳۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کند و مطابق گزارش بانک مرکزی معادل همین میزان، برق مصرفی تولیدکنندگان غیرمجاز رمزارز است

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق گزارش‌های موجود حداکثر برق مصرفی در حوزه تولید رمزارزها به صورت مجاز و غیرمجاز ۶۰۰ مگاوات است ولذا این فرض که تولید بیت‌کوین‌ها موجب خاموشی‌ها در کشور شده بسیار نادرست است، ضمن آنکه این امکان وجود دارد تمامی برق مصرفی مورد نیاز مزارع استخراج رمزارز از طریق برقی -که به واسطه ایجاد نیروگاه در مجموعه آن‌ها تولید می‌شود- تامین شود /خانه ملت