رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شریعتی: با تصویب مجلس، دولت می‎تواند به تعهدات برجامی برگردد

شریعتی: با تصویب مجلس، دولت می‎تواند به تعهدات برجامی برگردد سخنگوی کمیسیون انرژی: طرح استفساریه ماده ۷ قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها در کمیسیون به تصویب رسید. براساس این طرح، پس از آن که رفع واقعی تحریم‎ها محرز شود دولت فقط با تصویب مجلس اجازه دارد شرایط را برای بازگشت آمریکا به برجام فراهم کند.

شریعتی: با تصویب مجلس، دولت می‎تواند به تعهدات برجامی برگردد

سخنگوی کمیسیون انرژی: طرح استفساریه ماده ۷ قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها در کمیسیون به تصویب رسید. براساس این طرح، پس از آن که رفع واقعی تحریم‎ها محرز شود دولت فقط با تصویب مجلس اجازه دارد شرایط را برای بازگشت آمریکا به برجام فراهم کند.