رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمانبندی واکسیناسیون «سربازان»

زمانبندی واکسیناسیون «سربازان» رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز: سهمیه واکسن‌های اختصاص یافته به ستادکل نیروهای مسلح همانند سایر سازمان‌ها بر اساس اولویت‌های تعریف شده بین افراد تقسیم شده و در تزریق واکسن بین نیروهای کادر و وظیفه هیچ تفاوتی اعمال نخواهد شد. فقط افرادی که در حوزه ماموریتی خاص و در مقابله با ویروس کرونا […]

زمانبندی واکسیناسیون «سربازان»

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز: سهمیه واکسن‌های اختصاص یافته به ستادکل نیروهای مسلح همانند سایر سازمان‌ها بر اساس اولویت‌های تعریف شده بین افراد تقسیم شده و در تزریق واکسن بین نیروهای کادر و وظیفه هیچ تفاوتی اعمال نخواهد شد.

فقط افرادی که در حوزه ماموریتی خاص و در مقابله با ویروس کرونا فعالیت دارند در اولویت دریافت واکسن قرار می‌گیرند.