رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطمینان «گروسی» از همکاری دولت جدید ایران برای ادامه همکاری با آژانس

اطمینان «گروسی» از همکاری دولت جدید ایران برای ادامه همکاری با آژانس رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی: اطمینان داریم که دولت جدید ایران با ما همکاری خواهد کرد هرگونه شرط ایران برای پیگیری فعالیت‌های خود را رد می‌کنم

اطمینان «گروسی» از همکاری دولت جدید ایران برای ادامه همکاری با آژانس

رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی:
اطمینان داریم که دولت جدید ایران با ما همکاری خواهد کرد
هرگونه شرط ایران برای پیگیری فعالیت‌های خود را رد می‌کنم