رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرودگاه‌ها از قطعی برق مستثنی شدند

فرودگاه‌ها از قطعی برق مستثنی شدند سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ، درباره اینکه آیا قطعی برق مشکلاتی برای صنعت هوانوردی ایجاد کرده یا نه؟، اظهار کرد: فعلاً قطعی‌های مکرر برق‌ها شامل حال فرودگاه‌ها نشده و مشکلی برای پروازها ایجاد نکرده است. این موضوع از قبل پیش بینی شده بود و تأخیری در پروازها نداشته ایم؛ […]

فرودگاه‌ها از قطعی برق مستثنی شدند

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ، درباره اینکه آیا قطعی برق مشکلاتی برای صنعت هوانوردی ایجاد کرده یا نه؟، اظهار کرد: فعلاً قطعی‌های مکرر برق‌ها شامل حال فرودگاه‌ها نشده و مشکلی برای پروازها ایجاد نکرده است.

این موضوع از قبل پیش بینی شده بود و تأخیری در پروازها نداشته ایم؛ فرودگاه‌ها جزو بخش‌های حساس بوده و از قطعی برق مستثنی هستند.