رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صالحی: غنی‌سازی ۶۰ درصد، ۲۰ درصد و ۵ درصد همچنان ادامه دارد

صالحی: غنی‌سازی ۶۰ درصد، ۲۰ درصد و ۵ درصد همچنان ادامه دارد رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به پایان مهلت سه ماهه ضبط دوربین‌های آژانس گفت: مذاکرات ۱+۴ که در وین در جریان است، تصمیم جمهوری اسلامی ایران بر این قرار شد که تا یک ماه دیگر برنامه‌ها ضبط شود. امیدواریم در این فرصت […]

صالحی: غنی‌سازی ۶۰ درصد، ۲۰ درصد و ۵ درصد همچنان ادامه دارد

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به پایان مهلت سه ماهه ضبط دوربین‌های آژانس گفت: مذاکرات ۱+۴ که در وین در جریان است، تصمیم جمهوری اسلامی ایران بر این قرار شد که تا یک ماه دیگر برنامه‌ها ضبط شود. امیدواریم در این فرصت داده شده، مذاکرات به نتیجه مورد نظر برسد.

صالحی که با خبرگزاری صدا و سیما گفت‌وگو می‌کرد، گفت: غنی‌سازی ۶۰ درصد، ۲۰ درصد و ۵ درصد همچنان ادامه دارد و میزان انباشت ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد ما بالای ۹۰ کیلوگرم، اورانیوم ۶۰ درصد بالای ۲.۵ کیلوگرم و اورانیوم ۵ درصد هم بالای ۵ تن است و فعالیت‌های هسته‌ای ما همچنان ادامه دارد.