رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلیلی به لاریجانی: ۱۲ سال رئیس مجلس بودید، برای فساد چه کردید

جلیلی به لاریجانی: ۱۲ سال رئیس مجلس بودید، برای فساد چه کردید یک روز بعد از اینکه علی لاریجانی در واکنش به توئیت سعید جلیلی او را اقلیت بی‌منطق خطاب کرد، سعید جلیلی نوشت:با الفاظ و طعنه به دیگران جلوی فساد گرفته نمیشود، کارنامه تان چیست؟ جلیلی نوشته: می‌گویند از ما سوالات سخت بپرسید؛ همین […]

جلیلی به لاریجانی: ۱۲ سال رئیس مجلس بودید، برای فساد چه کردید

یک روز بعد از اینکه علی لاریجانی در واکنش به توئیت سعید جلیلی او را اقلیت بی‌منطق خطاب کرد، سعید جلیلی نوشت:با الفاظ و طعنه به دیگران جلوی فساد گرفته نمیشود، کارنامه تان چیست؟

جلیلی نوشته: می‌گویند از ما سوالات سخت بپرسید؛ همین سوالات آسان را پاسخ بدهید؛ سوالات سخت هم می پرسیم. کسی که ۱۲ سال رییس مجلس بوده کارنامه خود را در زمینه مبارزه با فساد تشریح کند.