رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقاومت دولت در مقابل بیمه ۱۰ هزار تاکسیران تهرانی

مقاومت دولت در مقابل بیمه ۱۰ هزار تاکسیران تهرانی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران: یکی از مشکلات ما در حوزه بیمه این است که به ما قول داده بودند که ۱۰ تا ۱۱ هزار راننده تاکسی را بیمه کنند و با وجود جلسات متعددی که در مجلس با حضور نائب رییس مجلس و رییس سازمان هدفمند […]

مقاومت دولت در مقابل بیمه ۱۰ هزار تاکسیران تهرانی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران: یکی از مشکلات ما در حوزه بیمه این است که به ما قول داده بودند که ۱۰ تا ۱۱ هزار راننده تاکسی را بیمه کنند و با وجود جلسات متعددی که در مجلس با حضور نائب رییس مجلس و رییس سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها داشتیم اما هنوز اتفاقی رخ نداده است.

روند بیمه شدن رانندگان تاکسی هزینه مضاعفی را برای دولت به دنبال ندارد و به ازای هر راننده تاکسی بازنشسته می‌توانند یک راننده را بیمه کنند و هیچ هزینه‌ای را متحمل نمی‌شود اما برایمان مشخص نیست چرا در مقابل آن مقاومت وجود دارد.