رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور وزیر بهداشت برای تست مجدد در کشور

ورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور وزیر بهداشت برای تست مجدد در کشور وزیر بهداشت با توجه به ورود برخی مسافرین از مبدا کشور عراق به ایران به همراه تست منفی کاذب کووید ۱۹، در نامه ای معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر انجام تست مجدد همه موارد ورودی از […]

ورود تعدادی مسافر از مبداء عراق با تست منفی کاذب / دستور وزیر بهداشت برای تست مجدد در کشور

وزیر بهداشت با توجه به ورود برخی مسافرین از مبدا کشور عراق به ایران به همراه تست منفی کاذب کووید ۱۹، در نامه ای معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر انجام تست مجدد همه موارد ورودی از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی از مبدا عراق، تاکید کرد.