رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حبس‌های طویل المدت برای ۱۸ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی

حبس‌های طویل المدت برای ۱۸ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری: رسیدگی به پرونده های فساد مالی کماکان جزء اولویت قوه قضائیه است و محاکم مشغول رسیدگی هستند. در یکی از پرونده ها با بیش از هزار شاکی و ۱۴۵ جلد پرونده شرکت انبوه پایدار سازان، آبتین شکوه قم […]

حبس‌های طویل المدت برای ۱۸ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری:

رسیدگی به پرونده های فساد مالی کماکان جزء اولویت قوه قضائیه است و محاکم مشغول رسیدگی هستند.

در یکی از پرونده ها با بیش از هزار شاکی و ۱۴۵ جلد پرونده شرکت انبوه پایدار سازان، آبتین شکوه قم رسیدگی و در نتیجه شرکت منحل شد، تمامی اموال مصادره شد و ۱۸ نفر نیز به حبس محکوم شدند.

در این پرونده مهدی درخانی مدیر عامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد اموال، ضبط کلیه اموال به مبلغ ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال و پرداخت جزای نقدی ، همچنین علی کریم نیا به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال به شکات، محسن اسدی به تحمل ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و پرداخت جزای نقدی،محمد سخا به تحمل ۱۲ سال حبس ، شلاق و پرداخت جزای نقدی،علیرضا خانی به تحمل ۱۶ ماه حبس محکوم شدند.