رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نان غیررسمی ۵۰ درصد گران شد

نان غیررسمی ۵۰ درصد گران شد در حالی قیمت جدید نان هنوز مصوب و ابلاغ نشده که شمار زیادی از نانوایی‌ها خودسرانه حداقل ۵۰ درصد قیمت نان را به اسم نان ویژه و دو رو کنجد افزایش دادند. رئیس اتحادیه فروشندگان نان‌های سنگک: قیمت مصوب نان فرقی نکرده است اما باید توجه کرد که دو […]

نان غیررسمی ۵۰ درصد گران شد

در حالی قیمت جدید نان هنوز مصوب و ابلاغ نشده که شمار زیادی از نانوایی‌ها خودسرانه حداقل ۵۰ درصد قیمت نان را به اسم نان ویژه و دو رو کنجد افزایش دادند.

رئیس اتحادیه فروشندگان نان‌های سنگک: قیمت مصوب نان فرقی نکرده است اما باید توجه کرد که دو سال نانوایان نرخ جدید نگرفته‌اند و این امر باعث شده است که دخل و خرج نانوایی‌ها نچرخد و نتوانند مغازه‌های خود را بگردانند.