رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیحات اسماعیلی درباره همکاری قوه قضاییه با وزارت اطلاعات درخصوص پرونده بابک زنجانی

توضیحات اسماعیلی درباره همکاری قوه قضاییه با وزارت اطلاعات درخصوص پرونده بابک زنجانی سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطرح شده درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعت، گفت: وزارت اطلاعت ضابط قوه قضائیه است.در این پرونده همکاری خوبی داشته ایم و دسترسی های کافی برای وزارت اطلاعت وجود داشت، […]

توضیحات اسماعیلی درباره همکاری قوه قضاییه با وزارت اطلاعات درخصوص پرونده بابک زنجانی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطرح شده درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعت، گفت:

وزارت اطلاعت ضابط قوه قضائیه است.در این پرونده همکاری خوبی داشته ایم و دسترسی های کافی برای وزارت اطلاعت وجود داشت، بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند.

مستندات موجود در پرونده، نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات و تبادل همکاری را نشان می‌دهد.