رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ربیعی: مشکل بورس این بود که مردم در اوج وارد شدند

ربیعی: مشکل بورس این بود که مردم در اوج وارد شدند سخنگوی دولت: متاسفانه عده‌ای صرفا در مقطع اوج‌گیری بورس وارد شدند و امروز مسئله ما حمایت از این افراد است. افرادی که دراز‌مدت در بورس بودند هیچگاه متضرر نشدند. باید سیاست‌های جبرانی در مورد خسارت‌دیدگان دارا دوم اتخاذ شود. ما در کنار خسارت‌دیدگان بورس […]

ربیعی: مشکل بورس این بود که مردم در اوج وارد شدند

سخنگوی دولت:
متاسفانه عده‌ای صرفا در مقطع اوج‌گیری بورس وارد شدند و امروز مسئله ما حمایت از این افراد است.

افرادی که دراز‌مدت در بورس بودند هیچگاه متضرر نشدند.

باید سیاست‌های جبرانی در مورد خسارت‌دیدگان دارا دوم اتخاذ شود.

ما در کنار خسارت‌دیدگان بورس هستیم، مشکل این عده در کوتاه مدت است.