رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اشیای گمشده در تاکسی‌های تهران را چگونه بیابیم؟

اشیای گمشده در تاکسی‌های تهران را چگونه بیابیم؟ مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از شکل گیری اتاق اشیای گمشده در این سازمان خبر داد و اعلام کرد: شهروندان تهرانی می توانند اشیای گمشده در ناوگان تاکسیرانی را از طریق سامانه ۴۸۰۴۸ پیدا کنند.

اشیای گمشده در تاکسی‌های تهران را چگونه بیابیم؟

مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از شکل گیری اتاق اشیای گمشده در این سازمان خبر داد و اعلام کرد: شهروندان تهرانی می توانند اشیای گمشده در ناوگان تاکسیرانی را از طریق سامانه ۴۸۰۴۸ پیدا کنند.