رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرایط ورود به حج امسال اعلام شد

شرایط ورود به حج امسال اعلام شد مقامات حج عربستان برخی از شرایط لازم و پروتکل‌های بهداشتی برای برگزاری ایمن حج امسال را اعلام کردند. این شرایط در حوزه تعداد زائران و گروه سنی آنها، منطقه نصب چادرها، امکانات و پروتکل‌های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعمال می‌شود/ مهر

شرایط ورود به حج امسال اعلام شد

مقامات حج عربستان برخی از شرایط لازم و پروتکل‌های بهداشتی برای برگزاری ایمن حج امسال را اعلام کردند.
این شرایط در حوزه تعداد زائران و گروه سنی آنها، منطقه نصب چادرها، امکانات و پروتکل‌های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعمال می‌شود/ مهر