رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیکزاد و مصری نواب رئیس مجلس شدند /رقابت بدون حضور رقیب سوم

نیکزاد و مصری نواب رئیس مجلس شدند /رقابت بدون حضور رقیب سوم علی نیکزاد و عبدالرضا مصری دو کاندیدای پست نایب رئیسی بودند که به ترتیب ٢٠۶ و ٢٠۵ رأی کسب کردند. مصری در این انتخابات جایگزین قاضی زاده هاشمی شد که بخاطر حضور در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داده بود.

نیکزاد و مصری نواب رئیس مجلس شدند /رقابت بدون حضور رقیب سوم

علی نیکزاد و عبدالرضا مصری دو کاندیدای پست نایب رئیسی بودند که به ترتیب ٢٠۶ و ٢٠۵ رأی کسب کردند.

مصری در این انتخابات جایگزین قاضی زاده هاشمی شد که بخاطر حضور در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داده بود.