رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در آستانه توافق نهایی

در آستانه توافق نهایی روزنامه سازندگی خبر از نزدیک بودن توافق داده و نوشته: ایران و آمریکا توانستند در چهار دور از مذاکرات وین به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یابند

در آستانه توافق نهایی

روزنامه سازندگی خبر از نزدیک بودن توافق داده و نوشته: ایران و آمریکا توانستند در چهار دور از مذاکرات وین به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یابند