رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رد پاي عفونت قارچ سياه در تهران!

رد پاي عفونت قارچ سياه در تهران! دکتر مردانی در پاسخ به این سوال که آیا موارد مبتلا به عفونت قارچ سياه در ایران مشاهده شده است یا خیر؟ گفت : به صورت رسمی موردی اعلام نشده اما موارد تکی بوده که بیمار کرونایی بهبود پیدا کرده ولی به دلیل مصرف کورتون و دگزامتازون به […]

رد پاي عفونت قارچ سياه در تهران!

دکتر مردانی در پاسخ به این سوال که آیا موارد مبتلا به عفونت قارچ سياه در ایران مشاهده شده است یا خیر؟ گفت : به صورت رسمی موردی اعلام نشده اما موارد تکی بوده که بیمار کرونایی بهبود پیدا کرده ولی به دلیل مصرف کورتون و دگزامتازون به عفونت قارچی یا هوی مایکوزین مبتلا شده است که در بیمارستان لقمان تهران بستری و با درمان مناسب ضدقارچی مرخص شد.

وي افزود : مردم از مصرف خودسرانه کورتون و دگزامتازون خودداری کنند،فراگیر شدن عفونت قارچی مهاجم باعث مرگ و میر خواهد شد.