رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آب قطع می‌شود اگر مشترکان در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند

آب قطع می‌شود اگر مشترکان در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند حمیدرضا جانباز، مدیرعامل آب و فاضلاب کشور و معاون وزیر نیرو: اگر مشترکان در شهرهای مختلف و بیش از حد مجاز از آب استفاده کنند، مجبور هستیم، قطعی آب را اعمال کنیم.

آب قطع می‌شود اگر مشترکان در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند

حمیدرضا جانباز، مدیرعامل آب و فاضلاب کشور و معاون وزیر نیرو:

اگر مشترکان در شهرهای مختلف و بیش از حد مجاز از آب استفاده کنند، مجبور هستیم، قطعی آب را اعمال کنیم.