رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسحاق جهانگیری هم بگم بگم راه انداخت!

اسحاق جهانگیری هم بگم بگم راه انداخت! جهانگیری در جمع اعضای ستادش: آمده بودم تا بانیان اصلی وضع موجود را به مردم معرفی کنم کاربران شبکه های اجتماعی می پرسند: آقای جهانگیری ۸ سال معاون اول بودید! به عنوان یک اصلاح طلب کاش زودتر به این فکر می افتادید!

اسحاق جهانگیری هم بگم بگم راه انداخت!

جهانگیری در جمع اعضای ستادش: آمده بودم تا بانیان اصلی وضع موجود را به مردم معرفی کنم

کاربران شبکه های اجتماعی می پرسند: آقای جهانگیری ۸ سال معاون اول بودید! به عنوان یک اصلاح طلب کاش زودتر به این فکر می افتادید!